Szkoła Podstawowa SLAVIA
Liceum Ogólnokształcące SLAVIA

 

Historia szkoły

Zanim zabrzmiał pierwszy dzwonek...

Osiedle Piastowskie to jedna z najnowszych części Strzelina. Budujący je robotnicy zamieszkali w parterowym budynku - nr 1 - wzniesionym przez siebie i dla siebie w latach 70.

Później znalazła się tutaj Przychodnia Rejonowa dla pracowników PGR - Strzelin (zamknięta w 1996 roku) i przedszkole.

Kiedy zaczęła maleć ilość dzieci (wiosną 1998 roku było ich ponad dwadzieścioro), a koszta utrzymania - rosnąć, Rada Miejska Strzelina postanowiła (w 1996 roku) dzieci przenieść do innego budynku Przedszkola Miejskiego.

Na sesji Rady Miejskiej - 17 III 1998 roku zapadła decyzja o wydzierżawieniu obiektu, z przeznaczeniem na Liceum Ogólnokształcące SLAVIA.


1. września 1998 roku

Otwarcie LO miało nastąpić o godzinie 17.00, tak aby goście dysponowali wolnym - po pracy - czasem.

Szkoła od rana pachniała świeżymi farbami, środkami czystości i niezwykłymi kompozycjami kwiatowymi. Wszystko lśniło a poranne chmurki rzedły i coraz intensywniej przebijało się przez nie słoneczko, by wspaniale się rozświecić na moment otwierania szkoły.

Trudno uwierzyć, ale przybyli wszyscy zaproszeni goście (ok. 80 osób). Wstęgę przecinały obie panie dyrektor: Leokadia Pawliszak i Danuta Kiczko oraz pan burmistrz - Jerzy Matusiak. Aktu poświęcenia dokonywali ksiądz proboszcz Jan Kisz i ksiądz prałat Jan Tympalski.


A później...

A później ruszyła cała machina: lekcje, wycieczki, systematyczne wyjazdy do teatrów i - nasza specyfika - Święta Szkoły, czyli comiesięczne prezentacje dorobku uczniowskiego przed Rodzicami, a raz w roku dla wszystkich (grudzień - Źródła energii).

Na jednej z wycieczek do Warszawy gościliśmy na planie serialu "Na dobre i na złe" (23 X 2001r.).

W grudniu tego roku odbył się u nas "profesjonalny" pokaz mody, a modelkami były - uczennice SLAVII.

Obyczajem szkolnym - kolejnym - stały się przyśpiewki nauczycielskie adresowane do uczniów, a wykonywane podczas studniówki.

W 2003 roku hucznie obchodzono 5-lecie Szkoły, wydano gazetkę, jednodniówkę pt. "Echo SLAVII". Odsłonięto granitowy obelisk.

W 2008 roku rozpoczęliśmy wymianę młodzieży polsko-niemieckiej: Strzelin - Straelen.

W tymże roku odbył się kolejny uroczysty jubileusz X-lecia SLAVII.

W 2010 roku urodziła się kolejna tradycja szkolna: wręczanie "slaviusów" absolwentom Szkoły. Jest to dyplom oraz stosowny drobiazg (np. najpiękniejsza otrzymuje lalkę Barbie).