Szkoła Podstawowa SLAVIA
Liceum Ogólnokształcące SLAVIA

 

Kadra pedagogiczna

Dyrektor: mgr Leokadia Pawliszak
Wicedyrektor: mgr Danuta Kiczko
Pedagog:mgr Janina Siarkowska-Smok
Oligofrenopedagog:mgr Patryk Szawliński
Biblioteka:mgr Leokadia Pawliszak
Wychowawcy:mgr Patryk Szawliński (kl. VII SP)
mgr Katarzyna Wychodzka (kl. 3 Gimn.)
mgr Ewelina Barabach (kl. II i III LO)
Doradca zawodowy:mgr Janina Siarkowska-Smok


Język polskimgr Leokadia Pawliszak
mgr Ewa Pawliszak
Język angielskimgr Ewelina Barabach
mgr Katarzyna Wychodzka
Język niemieckimgr Patryk Szawliński
Wiedza o kulturzemgr Patryk Szawliński
Muzykamgr Patryk Szawliński
Plastykamgr Patryk Szawliński
Historiamgr Arkadiusz Feret
mgr Patryk Szawliński
Historia i społeczeństwomgr Patryk Szawliński
Wiedza o społeczeństwiemgr Arkadiusz Feret
mgr Patryk Szawliński
Przyrodamgr Ryszard Kobylański
mgr Marcin Głodek
Geografiamgr Ryszard Kobylański
Biologiamgr Barbara Kuźniak
mgr Iwona Filipek
Chemiamgr Barbara Kuźniak
mgr Iwona Filipek
Fizykamgr Regina Mroczko
mgr Marcin Głodek
Matematykamgr Danuta Kiczko
Informatykamgr Marcin Głodek
Wychowanie fizycznemgr Renata Mazurczak-Szczepańska
mgr Jan Pamuła
Religiaks. mgr Wiesław Wawrzynów
Etykamgr Patryk Szawliński
Wychowanie do życia w rodziniemgr Arkadiusz Feret
Techniki szybkiego uczenia sięmgr Leokadia Pawliszak
Zajęcia artystycznemgr Patryk Szawliński
Zajęcia rewalidacyjnemgr Patryk Szawliński

Sylwetki nauczycieli


mgr Leokadia Pawliszak

Nauczycielka języka polskiego, warsztatów dziennikarskich oraz technik szybkiego uczenia się. Absolwentka Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. W latach 1986-2000 metodyk nauczycieli języka polskiego w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym we Wrocławiu. Autorka publikacji z dydaktyki m. in. w Polonistyce, Polskim w Praktyce, Warsztatach Polonistycznych, Perspektywach, Wieczorze Wrocławia i innych. Egzaminator. Przewodnicząca Koła Strzelińsko-Wrocławskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów (SNaP). Przeprowadziła tysiące godzin szkoleń dla nauczycieli w całej Polsce. Od 1998r. współzałożycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego SLAVIA. W 2018r. MEN przyznało jej Medal Komisji Edukacji Narodowej.


mgr Danuta Kiczko

Nauczycielka matematyki, absolwentka Matematyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Egzaminator i egzaminator powtórnego sprawdzania Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) we Wrocławiu. Od 1998 r. współzałożycielka i wicedyrektor Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego SLAVIA.


mgr Ewa Pawliszak

Nauczycielka języka polskiego i logopeda. Absolwentka studiów I i II stopnia z Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest również absolwentką Nauczycielskiego Kolegium Języka Polskiego we Wrocławiu w specjalności Filologia Polska. Ukończyła studia podyplomowe na kierunkach: Logopedia w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna w Wyższej Szkole Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu oraz Oligofrenopedagogika z językiem migowym w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Ukończyła również Kurs Kierowników Wycieczek.


mgr Patryk Szawliński

Nauczyciel języka niemieckiego, wiedzy o kulturze, muzyki, plastyki, zajęć artystycznych, historii, wiedzy o społeczeństwie, etyki, a także oligofrenopedagog prowadzący zajęcia rewalidacyjne. Absolwent studiów II stopnia z Historii z Wiedzą o Społeczeństwie na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studiów I stopnia z Filologii Germańskiej z Historią w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nysie. Ukończył studia podyplomowe na kierunkach: Wiedza o kulturze - dydaktyka nauczania przedmiotu w Wyższej Szkole Finansów i Informatyki im. prof. Janusza Chechlińskiego w Łodzi, Pedagogika sztuki - Plastyka w Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie, Etyka i filozofia w szkole w Instytucie Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Łodzi oraz Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole (uprawniające do nauczania muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki oraz zajęć artystycznych) w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu. Ukończył także podyplomowo kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli: Sztuka (uprawniający do nauczania plastyki, muzyki oraz zajęć artystycznych) oraz Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) w Niepublicznej Placówce Doskonalenia Nauczycieli PROTOTO we Wrocławiu. Posiada również uprawnienia do nauczania dwujęzycznego (w języku niemieckim) wszystkich wyżej wymienionych przedmiotów oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć z zakresu wiedzy o regionie. Zajmuje się prowadzeniem fanpage’a SLAVII na Facebooku oraz pełni funkcję redaktora naczelnego na stronie internetowej szkoły. Obecnie realizuje następującą formę doskonalenia: Kurs Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Oświacie, organizowany przez Centrum Doskonalenia Zawodowego w Obornikach Śląskich.


mgr Ryszard Kobylański

Nauczyciel geografii oraz przyrody. Absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada również uprawnienia do nauczania wychowania fizycznego w szkole podstawowej (Studium Nauczycielskie we Wrocławiu). Z pasją i znawstwem zbiera minerały, czego zwieńczeniem jest przepiękna i bogata ekspozycja w strzelińskim budynku Ratuszu w Rynku. Kolejna pasja to ogród i oprowadzanie uczniów po najbliższej okolicy. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Huta Pieniacka. Jest członkiem zarządu i założycielem. Dał się też poznać jako współautor książki pt. Za to, że byli Polakami. Odznaczony za działalność przez śp. prof. Władysława Bartoszewskiego srebrnym medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. W 2018r. otrzymał zaszczytny tytuł Kustosza Pamięci NArodowej, nadany przez Instytut Pamięci Narodowej.


mgr Iwona Filipek

Nauczycielka biologii, chemii oraz przyrody. Absolwentka Biologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierząt Akademii Rolniczej (Uniwersytetu Przyrodniczego) we Wrocławiu. Ukończyła studia podyplomowe zChemii i Chemii Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowe Studia Pedagogiczne na Politechnice Wrocławskiej. Ponadto ukończyła Policealne Studium Farmaceutyczne.


mgr Marcin Głodek

Nauczyciel fizyki, informatyki oraz przyrody. Absolwent Fizyki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego. Ukończył także studia podyplomowe Systemy i sieci komputerowe we Wrocławskiej Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej we Wrocławiu.