Szkoła Podstawowa SLAVIA
Liceum Ogólnokształcące SLAVIA

 

Plan lekcji

7 SP 3 Gim II LO III LO
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1. j. ang. / j. niem. wos - / R fiz.
2. j. ang. / j. niem. matematyka j. polski R hist. / R fiz.
3. chemia matematyka j. polski j. niemiecki
4. chemia historia matematyka j. polski
5. matematyka zaj. artystyczne zaj. artystyczne j. polski
6. j. niem. / j. ang. j. polski
7. j. niem. / j. ang.
8. etyka / - etyka / -
W
T
O
R
E
K
1. fizyka historia - / R mat.
2. informatyka j. polski historia - / R mat.
3. fizyka j. polski matematyka przyr. / HiS
4. fizyka matematyka przyroda j. niemiecki
5. geografia j. ang. / j. niem. j. polski matematyka
6. plastyka j. angielski j. polski
7. j. polski - / j. niem. j. angielski
8.
Ś
R
O
D
A
1. j. polski j. angielski
2. j. polski j. ang. / j. niem. matematyka przyroda / -
3. matematyka fizyka R j. pol. / HiS
4. biologia matematyka wos R j. pol. / -
5. biologia historia religia religia
6. religia religia - / j. niem. matematyka
7. basen basen basen basen
8. basen basen basen basen
C
Z
W
A
R
T
E
K
1. l. wychowawcza matematyka
2. matematyka historia j. polski
3. historia chemia matematyka
4. j. ang. / j. niem. chemia j. polski matematyka
5. j. niem. / j. ang. j. polski l. wychowawcza l. wychowawcza
6. j. niem. / j. ang. j. angielski R hist. / R mat.
7. l. wychowawcza - / j. niem. R hist. / j. ang.
8.
P
I
Ą
T
E
K
1. j. polski j. ang. / j. niem.
2. matematyka j. polski historia j. angielski
3. tsu biologia wos matematyka
4. historia biologia przyroda R j. pol. / R mat.
5. geografia matematyka j. polski j. niemiecki
6. muzyka geografia matematyka j. polski
7. wf wf wf wf
8. wf wf wf wf