Szkoła Podstawowa SLAVIA
Liceum Ogólnokształcące SLAVIA

 

Plan lekcji

Uwaga! Zmiana planu!

7 SP 3 Gim II LO
P
O
N
I
E
D
Z
I
A
Ł
E
K
1. j. ang. / j. niem. wos
2. j. ang. / j. niem. wdż matematyka
3. chemia matematyka wos
4. chemia historia j. polski
5. matematyka j. ang. / j. niem. j. polski
6. j. niem. / j. ang. j. polski j. angielski
7. j. niem. / j. ang.
8. etyka / - etyka / -
W
T
O
R
E
K
1. l. wychowawcza fizyka
2. geografia fizyka historia
3. informatyka j. polski przyroda
4. fizyka historia j. polski
5. fizyka j. ang. / j. niem. matematyka
6. plastyka matematyka j. angielski
7. j. polski - / j. niemiecki
8.
Ś
R
O
D
A
1. j. polski
2. j. polski matematyka j. polski
3. matematyka j. polski historia
4. biologia j. polski historia
5. biologia religia religia
6. religia zaj. artystyczne zaj. artystyczne
7. basen basen basen
8. basen basen basen
C
Z
W
A
R
T
E
K
1. muzyka
2. matematyka wos
3. historia chemia matematyka
4. j. ang. / j. niem. chemia matematyka
5. j. niem. / j. ang. matematyka j. angielski
6. j. niem. / j. ang. l. wychowawcza
7. l. wychowawcza - / j. niemiecki
8.
P
I
Ą
T
E
K
1. j. polski geografia - / j. niemiecki
2. t. s. u. j. ang. / j. niem. przyroda
3. geografia biologia j. polski
4. matematyka biologia historia
5. historia j. polski matematyka
6. wf wf wf
7. wf wf wf
8.